Historia

Zespół Szkół w Koniecpolu to placówka oświatowa o ponad 50-letniej tradycji, trwale związana z dziejami społeczności koniecpolskiej i nie tylko. Początki jej sięgają maja 1945 roku, kiedy to powstało Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne, jako filia I Liceum i Gimnazjum Męskiego w Radomsku. Gimnazjum kształciło młodzież na poziomie szkoły średniej, tzw. małej matury, w czteroletnim cyklu nauczania. Do roku 1948, w którym reforma oświaty zlikwidowała ten system kształcenia, wykształciło ono ponad 150 absolwentów.

Na bazie gimnazjum i Szkoły Powszechnej utworzono Średnią Szkołę Handlową (działała do 1950r.), a po jej likwidacji Zasadniczą Szkołę Metalową działającą ze zmianami nazwy i lokalizacji pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych. W 1953 r. rozpoczęto działania na rzecz utworzenia Liceum Ogólnokształcącego, które decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego Łódzkiego zostało otwarte 1. 09. 1957 r. Dalsze losy szkoły to wprowadzenie się do obiektu Zasadniczej Szkoły Rolniczej (1974 r.), otwarcie Technikum Rolniczego dla Pracujących (1976 r.), Liceum Rolniczego (1977 r.), aż wreszcie utworzenie zbiorczego zespołu szkolnego pod nazwą Zespół Szkół (1978 r.).

16. 10. 2006 roku to dzień, w którym dzięki wysiłkowi władz powiatowych i lokalnych oddano do użytku nowy budynek szkoły ponadgimnazjalnej w Koniecpolu. Początkowo kontynuowała w nim swą edukację młodzież Zespołu Szkół im. płk. Zygmunta Chmieleńskiego oraz Zespołu Szkół Zawodowych. W 2007 roku połączono te dwa organizmy szkolne w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Od roku 2019, w związku z reformą szkolnictwa likwidującą gimnazja, szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół w Koniecpolu.

 

Budynek Zespołu Szkół, 2022