Numery kont

KONTO ZESPOŁU SZKÓŁ (opłata za duplikat świadectwa, legitymacji itp.)

Zespół Szkół w Koniecpolu

ul. Armii Krajowej 26

42-230 Koniecpol

 

89 2030 0045 1110 0000 0394 2620

 

Opłata za duplikat świadectwa – 26,00 zł

Opłata za duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł

 

KONTO RADY RODZICÓW (wpłaty zadeklarowanych kwot)

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Koniecpolu
 
32 8276 0003 2000 0000 0071 0004

  

KONTO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KONIECPOLU

58 2030 0045 1110 0000 0407 5680