Kursy kwalifikacyjne

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach:

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

od 23 maja do 24 czerwca - składanie podań wraz z załącznikami;

4 lipca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

11 lipca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.