Szkoła policealna

JEDNOROCZNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH w zawodach

 

 PODANIE

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

od 23 maja do 24 czerwca - składanie podań wraz z załącznikami;

4 lipca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

11 lipca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.