Kadra

 1. mgr Edyta Młyńska - dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciel języka niemieckiego
 2. mgr Agnieszka Wójcik - zastępca dyrektora, nauczyciel bibliotekarz
 3. mgr Mariusz Bobrowski - nauczyciel wychowania fizycznego
 4. mgr Anna Brych - nauczyciel wychowania fizycznego
 5. mgr Damian Burza - pedagog szkolny
 6. mgr Paweł Całusiński - nauczyciel wychowania fizycznego
 7. mgr Aneta Chrzuszcz - nauczyciel języka niemieckiego 
 8. mgr Grażyna Cipior - nauczyciel matematyki
 9. mgr inż. Dawid Ciszewski - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 10. mgr Wioletta Dróżdż - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 11. mgr Agnieszka Gałwiaczek - nauczyciel języka polskiego
 12. mgr Mirosław Gałwiaczek - nauczyciel historii
 13. mgr Anna Gładysińska-Złotnicka - nauczyciel plastyki
 14. mgr inż. Monika Gołdon - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 15. mgr Paweł Gwiazda - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 16. mgr Anna Janasik - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
 17. mgr Małgorzata Janiszewska - nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych
 18. mgr Dominika Jaworska -  psycholog, pedagog szkolny
 19. dr teol. Andrzej Kaleta - nauczyciel religii
 20. mgr Małgorzata Krowicka - nauczyciel matematyki
 21. mgr Paweł Krzyszczyk - nauczyciel języka angielskiego
 22. mgr Dorota Los - nauczyciel języka angielskiego
 23. mgr Mateusz Marek - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 24. mgr Sylwia Margas - nauczyciel języka polskiego
 25. mgr Magdalena Matysiak - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 26. mgr Zuzanna Nigot - nauczyciel języka polskiego
 27. mgr Jacek Nowak - nauczyciel religii
 28. mgr inż. Piotr Pawlik - nauczyciel zajęć praktycznych 
 29. mgr Sławomir Pietraszek - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 30. dr Beata Pośpiech - nauczyciel chemii
 31. mgr Robert Pośpiech - nauczyciel biologii i wiedzy o społeczeństwie
 32. mgr Wojciech Pryt - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 33. mgr Sylwia Pura-Maciejczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 34. mgr Jacek Rał - nauczyciel historii
 35. mgr Magdalena Rydzek - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 36. mgr Justyna Sadowska - nauczyciel geografii
 37. mgr Magdalena Saternus - nauczyciel geografii
 38. mgr Małgorzata Skrobich - nauczyciel fizyki i matematyki
 39. mgr Beata Słupczyńska - nauczyciel języka angielskiego
 40. mgr Agnieszka Sosnowska - nauczyciel wychowania fizycznego
 41. mgr Monika Sroka - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 42. mgr Anna Suliga - nauczyciel języka polskiego
 43. mgr Justyna Ślęzak - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 44. mgr Urszula Tyrek - nauczyciel języka angielskiego
 45. mgr Elżbieta Węgrzyniak - nauczyciel informatyki
 46. mgr Przemysław Wojciechowski - nauczyciel historii
 47. mgr Alicja Zdańska - nauczyciel przedmiotów zawodowych