Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół w Koniecpolu

mgr Edyta Młyńska

 dyrektor@zskoniecpol.pl

 

Zastępca dyrektora Zespołu Szkół

mgr Agnieszka Wójcik

 wicedyrektor@zskoniecpol.pl

 

tel: 34 355 18 39

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Koniecpolu przyjmuje skargi i wnioski w środy od 1200-1500

Zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Koniecpolu przyjmuje skargi i wnioski w czwartki od 900-1200