Pedagog, psycholog

Godziny pracy pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa
 

Damian Burza

pedagog szkolny

Anna Janasik

pedagog specjalny

Dominika Jaworska

psycholog

Elżbieta Pytlewska-Jelonek

pedagog specjalny

Poniedziałek  0745-1315 1035-1135   0800-1500  
Wtorek 0745-1515      
Środa  0800-1315     0800-0845 
Czwartek  0745-1545 0845-0940  0800-1300  
Piątek  0745-1530 0935-1140    0850-1025