Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Patryk Pacia, klasa III T

Zastępca: Maksymilian Czerwiński, klasa IIT

Sekretarz: Jan Bladziak, klasa I T

Skarbnik: Natalia Klimas, klasa II LO