Projekty z EFS

Artykuły

 • Moja pasja - mój zawód

  Projekt pn. „Moja pasja - mój zawód” realizowany był przez Powiat Częstochowski.

  Projekt współfinansował Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –...

  Czytaj Więcej o: Moja pasja - mój zawód
 • Zadbaj o swoją przyszłość

  KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ   

  26 września i 3 października 2020 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk i technik handlowiec brali udział w kursie obsługi kasy fiskalnej.

  II edycja kursu dla 10 osób została przeprowadzona w związku z realizacją przez szkołę projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

  Czytaj Więcej o: Zadbaj o swoją przyszłość