Egzamin maturalny - terminy poprawkowe

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM
Część pisemna 20. sierpnia 2024 (wtorek), godz. 900
Część ustna 21. sierpnia 2024