Egzamin maturalny - wyniki i świadectwa

TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ROZDANIA ŚWIADECTW
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 9 lipca 2024
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach