Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
Maj 2024 godz. 900 godz. 1400
7 wtorek język polski pp  
8 środa matematyka pp  
9 czwartek język angielski pp język niemiecki pp 
10 piątek wiedza o społeczeństwie pr język niemiecki pr 
13 poniedziałek język angielski pr  
14  wtorek biologia pr  
15 środa matematyka pr  
16 czwartek chemia pr   
17 piątek geografia pr  
20 poniedziałek  język polski pr  
21 wtorek  historia pr  
22 środa informatyka pr  
23 czwartek fizyka pr  

 

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO
od 11 do 25 maja język polski
od 11 do 25 maja język obcy nowożytny

 

Nowa warstwa...