Akcja „Sprzątanie świata”

Tradycyjnie w trzeci weekend września odbywa się finał polskiej edycji akcji „Sprzątanie świata”.
W tym roku była to jubileuszowa – trzydziesta akcja, której przyświecało hasło: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Jej Istotnym elementem jest  kształtowanie światopoglądu w duchu poszanowania środowiska oraz propagowanie zachowań proekologicznych, głównie nieśmiecenia.
Rokrocznie włącza się do niej także młodzież naszej szkoły. Uczniowie klas pierwszych posprzątali fragment terenu leśnego w pobliżu szkoły. Akcję zakończyliśmy wspólnym grillowaniem.
Dziękujemy  za współpracę Nadleśnictwu Koniecpol, a uczestnikom akcji za zaangażowanie!