SWEETTARGI w Katowicach

20 marca uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział  w 11. Targach Cukierniczych, Piekarniczych i Lodziarskich w Katowicach. SweetTargi to największe wydarzenie branżowe na południu Polski. To miejsce wymiany doświadczeń oraz wiedzy, poznawania nowości oraz nadchodzących trendów w branży. Bogaty wachlarz imprez towarzyszących, wystawcy z kraju i zagranicy, spotkania, konferencje, pokazy oraz prezentacje rozwiązań, usług i produktów. Jedno miejsce wiele możliwości, by zapoznać się i skorzystać z bogatej oferty producentów i dostawców rozwiązań z całego świata.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie zabytkowego kompleksu Fabryki Porcelany, którego zabudowania pochodzą z XIX i XX wieku. Znajdują się w nim cenne obiekty architektury poprzemysłowej, m.in. budynki starej piecowni, malarni czy wzorcowni służących przez blisko 100 lat do produkcji porcelany, a także charakterystyczne dla górnośląskiego krajobrazu – wieża wodna i komin. Autentyzm zabudowy podkreśla szereg artefaktów postindustrialnych rozdysponowanych w jej wnętrzach. Budynki tworzą dodatkowo ciekawy układ z wewnętrznymi przestrzeniami – dziedzińcami. Począwszy od 2012 r. Fabryka Porcelany podlega rewitalizacji, zmieniając funkcje z przemysłowej na biurowe, handlowe i rozrywkowe, nadal jednak zdobi i wypala się tutaj porcelanę. W 2017 roku Fabryka Porcelany została wpisana na Szlak Zabytków Techniki, to kolejny krok w zachowaniu atrakcyjnego dziedzictwa przemysłowego województwa śląskiego i Katowic.