Oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy

10 marca odbyło się otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Koniecpolu. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz powiatowych ze Starostą Częstochowskim Krzysztofem Smelą i Wicestarostą Janem Miarzyńskim na czele, władz gminnych w osobie Burmistrza miasta i gminy Koniecpol Ryszarda Suligi, służb mundurowych: Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie, Komend Miejskich Policji w Częstochowie i Koniecpolu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Nadleśnictwa Koniecpol, lokalnych instytucji oraz dyrektorów okolicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Budowa strzelnicy została sfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Całkowita wartość projektu wyniosła 193809,00 złotych, z czego dotacja celowa MON to 143419,00 złotych.

Na wyposażeniu strzelnicy znajduje się moduł projekcyjny pozwalający na stworzenie symulowanych warunków treningowych z wykorzystaniem 4 replik broni długiej (karabinek M4A1) i 4 replik broni krótkiej (Glock). Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób. Realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania poziomu trudności: od prostych strzelań statycznych i dynamicznych, do wykonywania zadań wymagających wysokich umiejętności strzeleckich. Strzelnica posiada wyposażenie i oprogramowanie umożliwiające organizowanie zawodów i rozgrywek strzeleckich.

Z wirtualnej strzelnicy korzystać będą uczniowie ZS w Koniecpolu i pozostałych szkół zlokalizowanych na terenie Powiatu Częstochowskiego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz służb mundurowych. Główne cele projektu to rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, rozwijanie postaw proobronnych wśród młodzieży, wyrabianie u młodych ludzi kondycji fizycznej oraz przygotowanie do współzawodnictwa strzeleckiego.

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół w Koniecpolu pozwoli na realizowanie założeń podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Ponadto w oddziałach Technikum w zawodzie technik logistyk wprowadziliśmy innowację służby mundurowe, która daje uczniom szansę poznania specyfiki pracy w zawodach związanych z bezpieczeństwem i szeroko rozumianą logistyką, w tym także wojskową. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakres nauczania zostały włączone treści związane z obronnością, umiejętnościami strzelania i obsługą broni, które mają na celu przygotowanie uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi. Wszystko to sprawia, że możliwość korzystania ze strzelnicy na co dzień i na miejscu staje się nieoceniona.