Wycieczka do ZPUE Włoszczowa

28 maja 2024 roku uczniowie klasy 1 w zawodzie Technik Mechatronik uczestniczyli w wycieczce do Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych S.A. we Włoszczowie. Po przeszkoleniu BHP i ogólnym zapoznaniu z organizacją i produkcją zakładu zwiedzili różne wydziały produkcyjne i stanowiska pracy.

W ZPUE podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja kontenerowych stacji transformatorowych, rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, słupowych stacji transformatorowych, aparatury łączeniowej, konstrukcji do budowy linii napowietrznych. W zakładzie działa jedna z najnowocześniejszych w Europie linii do produkcji żerdzi wirowanych. Głównymi odbiorcami wyrobów są zakłady energetyczne - dystrybutorzy energii, zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, hurtownie urządzeń elektrycznych itp. Produkcja w ZPUE zaspakaja potrzeby nie tylko rynku krajowego ale również rynek europejski i światowy.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, pracą na różnych stanowiskach pracy, a nawet być może zainteresować się pracą dla siebie w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy pracownikom ZPUE S.A. za miłe przyjęcie, przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas.