Wycieczka do Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego, ale my nadal intensywnie pracujemy nad rozwojem naszych uczniów i wskazywaniem im możliwości ścieżek kariery zawodowej po ukończeniu szkoły.

5 czerwca uczniowie klasy 3 kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w wycieczce do Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach, w skład którego wchodzą: magazyny, place składowe, port śródlądowy, stacja i bocznica kolejowa, pomieszczenia biurowe oraz terminal kontenerowy. ŚCL S.A jest operatorem logistycznym oferującym kompleksowe rozwiązania w zakresie magazynowania, transportu, spedycji i logistyki, a także obsługi celnej. Jest miejscem w którym spotykają się trzy gałęzie transportu: drogowy, kolejowy i wodny śródlądowy.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pracą terminala kontenerowego wyposażonego w suwnice bramowe oraz reachstackery, na którym odbywają się przeładunki kontenerów docierające do Gliwic nie tylko z polskich portów morskich, ale również z Holandii i Niemiec. Przyszli logistycy obejrzeli także pracę suwnic pomostowych w magazynie stali, który jest w stanie pomieścić cały skład kolejowy. Ważnym punktem spotkania z pracownikiem ŚCL było pozyskanie informacji na temat rynku pracy w branży logistycznej, wymagań stawianych pracownikom oraz zawodów i kwalifikacji niszowych, na które obecnie jest duże zapotrzebowanie.

Dziękujemy serdecznie Zarządowi Śląskiego Centrum Logistyki S.A. za zorganizowanie Dni Otwartych dla szkół i możliwość przyjrzenia się procesom logistycznym z bliska.