Warsztaty chemiczne

24. maja uczniowie klasy Ia LO o profilu biomedycznym wzięli udział w warsztatach chemicznych na Politechnice Częstochowskiej.

Dzięki udziałowi w warsztatach licealiści mieli okazję własnoręcznie przeprowadzić w laboratorium chemicznym reakcje jonowe, a także otrzymać kwasy, wodorotlenki i sole.