Targi Edukacyjne 2024 „W kierunku dobrej nauki”

15 marca uczniowie wraz z nauczycielami reprezentowali szkolę podczas Targów Edukacyjnych 2024 „W kierunku dobrej nauki”, które odbywały się w budynku Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Jagiellońskiej 141 w Częstochowie.
Udział w targach pozwolił zaprezentować uczniom ofertę edukacyjną naszej szkoły.
Organizatorami przedsięwzięcia był Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie.
Targi zostały objęte patronatem Starostwa Powiatowego w Częstochowie we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy.